Çimento Esaslı Malzemeler

grid
list
FERROSEAL Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
FERROSEAL

Takviye elemanları için çimento esaslı anti korozyon kaplama – Bağlama maddesi

Takviye elemanlarını korozyondan korumak ve eski ve yeni beton ya da harç arasında bağ oluşturmak için kullanılan polimer modifiyeli, fırça ile uygulanabilen beton harcı.
Daha fazla...
yeni
DUROCRET

Beton tamiri için polimer modifiyeli çimento harcı

Beton, taş ve sıvanın yamanmasına ve tamirine, duvar-zemin birleşmelerinde oluk oluşturmaya, çatılara mahya kiremitlerini sabitlemeye (kızıl kahve modeli), vb. uygun polimer modifiyeli çimento harcı. EN 1504-3'e göre PCC R2 tip be...
Daha fazla...
yeni
DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
DUROCRET-PLUS

Elyaf takviyeli, polimer modifiyeli çimento tamir harcı

Elyaf takviyeli, polimer modifiyeli çimento harcı. Beton, taş ve alçı yamanması ve onarımı, ayrıca çatıda oluk, mahya kiremidi, vb. oluşturulması için uygundur. EN 1504-3'e göre PCC R3 tip beton tamir harcı sınıfındadır....
Daha fazla...
yeni
DUROCRET-FAST Ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης
DUROCRET-FAST

Hızlı sertleşen, onarım amaçlı çimento harcı

Beton, şap, taş, vb. üzerinde tamir işleri için hızlı sertleşen, polimer modifiyeli çimento harcı. Tava ömrü: 45 dak. Tabana mükemmel yapışma, mükemmel işlenebilirlik ve aşınma direnci sağlar. EN 1504-3'e göre PCC R2 tip beton tam...
Daha fazla...
yeni
DUROCRET-PENETRATE Επισκευαστικό και στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
DUROCRET-PENETRATE

Su yalıtımı ve onarım amaçlı kristal yapılı çimento harcı

Kristalleştirici etkiye sahip onarım ve su yalıtımı amaçlı çimento harcı. Devamlı aktif durumda bulunduğundan yapıyı suya karşı sürekli korur. Bodrum, temel, menhol, su tankları, atık tankları vb. yerlerin su yalıtımı için uygundu...
Daha fazla...
yeni
προϊόν isomat repair 5-70
ISOMAT REPAIR 5-70

Yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, polimer modifiyeli çimento harcı

Tabana çok iyi yapışma ve hacimsel denge özelliklerine sahip, aşındırıcı madde içermeyen yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, polimer modifiyeli çimento harcı. Beton, taş üzerinde onarıma ve ayrıca köşe olukları oluşturulmasına, vb....
Daha fazla...
yeni
RAPICRET επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
RAPICRET

Hızlı sertleşen beton yama harcı

Beton öğelerin yamanması ve tamiri, oluk oluşumlarının vb. sabitlenmesi, kenetleme, boşlukların kapatılması ve genellikle önemli derecede dayanıklılık ve hızlı çalışma ihtiyacı olan yerler için hızlı sertleşen çimento harcı. EN 15...
Daha fazla...
yeni
FIX-RAPID Τσιμέντο ταχείας πήξης για αγκυρώσεις
FIX-RAPID

Hızlı priz alan çimento

Hızlı priz alan çimento. Pratik onarımlar, tespit, ankraj, oyuk veya delik yaması vb. için ve genellikle yüzeyin dayanıklı ve hemen kullanıma hazır olması istenen uygulamalarda kullanılır.
Daha fazla...
yeni
MEGACRET-10 επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-10

İnce tabakalar için yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, tamir harcı

Yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, tiksotropik çimentolu tamir harcı. Son derece zor beton eleman tamirleri için uygundur. 10 mm kalınlığa (beher tabaka için) kadar olan tabakalara mala veya püskürtme tabancası ile uygulanır. EN 1...
Daha fazla...
yeni
MEGACRET-40 επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-40

Yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, tamir harcı

Yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, çimentolu tamir harcı. Son derece zor beton eleman tamirleri için uygundur. 40 mm kalınlığa (beher tabaka için) kadar olan tabakalara mala veya püskürtme tabancası ile uygulanır. EN 1504-3'e göre...
Daha fazla...
yeni
MEGACRET-40 FAST επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-40 FAST

Yüksek dayanımlı, hızlı sertleşen, elyaf takviyeli, çimentolu tamir harcı

Yüksek dayanımlı, hızlı sertleşen, elyaf takviyeli, çimentolu tamir harcı. Beton öğelerinde hızlı tamirler için uygundur. Hızlı sertleşme özelliği sayesinde düşük ortam sıcaklıklarında (≥ +5°C) onarım işi yapıldığında ideal çözümd...
Daha fazla...
yeni
MEGACRET-40 GEO  επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGACRET-40 GEO

Yüksek dayanımlı, ekolojik, geo tamir harcı

Oldukça zorlu beton tamirleri için yüksek dayanımlı, hızlı sertleşen, elyaf takviyeli geo harç. Doğal bağlayıcılar ve minimum sentetik polimer ile zenginleştirilmiş ekolojik niteliktedir. İçerisindeki özel katkılar betona derinlem...
Daha fazla...
yeni
MEGACRET-50 THIXO επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
MEGACRET-50 THIXO

Yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, tiksotropik çimentolu tamir harcı

Yüksek dayanımlı, elyaf takviyeli, tiksotropik çimentolu tamir harcı. Son derece zor beton eleman tamirleri için uygundur. Çok üstün dayanım, tabana çok iyi yapışma, düşük su geçirimi ve hacimsel denge sağlar. Mükemmel işlenebilir...
Daha fazla...
yeni
MEGAGROUT-100 τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών
MEGAGROUT-100

Tamir amaçlı yüksek dayanımlı, çekmez, kalıba dökülebilir şap

Tamirler ve takviye için yüksek dayanımlı, çekmez, kalıba dökülebilir şap. Betonların mantolanmasına ve 100 mm kalınlığa kadar beton öğelerdeki boşlukların ve çatlakların doldurulmasına uygundur. EN 1504-3'e göre CC R4 tip beton t...
Daha fazla...
yeni
MEGAGROUT-101 για πακτώσεις μηχανημάτων
MEGAGROUT-101

Hassas makinaların şaplanması için yüksek dayanımlı, çekmez, kalıba dökülebilir şap

Yüksek dayanımlı, çekmez, kalıba dökülebilir şap. Makine temelleri ve yerleşimi, kenetleme, hassas makine kurulumlarında taban levhalarının hassas şaplanması için uygundur. Azami 100 mm kalınlıklarda uygulanır. ASTM C 1107-99'a gö...
Daha fazla...
yeni
MEGAGROUT-INJECT 2-20 Τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Düşük rötreli çimentolu şap

Düşük rötreli ve yüksek dayanımlı şaplama için kullanılan tek bileşenli, oldukça akışkan çimentolu şap. Beton veya taş duvar çatlaklarının, öngerme tendonlarının şaplanması, bağlama çubuklarının borulara gömülü olduğu temel veya k...
Daha fazla...
yeni