ISOMAT-PUA 1360

İki bileşenli, ileri düzeyde elastik, saf poliüre membran

Teknik broşür talebi
0432/1 ISOMAT PUA 1360 στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας

TESISLER

Spreyli uygulamaya uygun, iki bileşenli, solventsiz, ileri düzeyde elastik, hızlı kürlenen, saf poliüre membran. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım ve ayrıca hızlı işlem istenen durumlar için idealdir. ISOMAT PUA 1360, belli bir titreşime maruz kalan tabanlar için tavsiye edilir.

RENK

A Bileşeni: Sarımsı.
B Bileşeni: Gri.

TÜKETİM

Tabana bağlı olarak 1,5-2,0 kg/m².

AMBALAJ

400 kg (A+B).