ISOCURE-SB

Taze beton için buharlaşma önleyici madde.

Teknik broşür talebi
0223/1.1

TESISLER

Karışım suyunun hızlı buharlaşmasını önlemek için yeni dökülmüş betona uygulanan akrilik reçineli şeffaf, solvent bazlı polimer emülsiyonu. Ayrıca mevcut kırılgan zeminler ve yüzeyler için aşınma direncini artırmak ve aşınmayı azaltmak için yüzey sertleştirici olarak kullanılır. Endüstriyel zeminler, park alanları vb. gibi geniş çıplak beton yüzeylerde kullanım için çok uygundur.
Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).

TÜKETİM

Uygulama koşullarına bağlı olarak 100-200 ml/m²/kat.

AMBALAJ

200 l, 20 l.