ISOCURE-SB

Beton için buharlaşma önleyici

Teknik broşür talebi
0223/1

TESISLER

Mevcut zemin ve yüzeylerde aşınma direncini arttırma ve yıpranmayı azaltma amacıyla yüzey sertleştirici olarak kullanılan akrilik reçineli şeffaf, solvent bazlı polimer emülsiyon. Bilhassa endüstriyel zeminler, park alanları, vb. gibi çıplak betonun geniş yüzeylerinde kullanışlıdır.

TÜKETİM

Uygulama şartlarına bağlı olarak 100-200 ml/m²/kat.

AMBALAJ

200 l, 20 l.