Stratejimiz, sürekli gelişim ve değişim odaklıdır. Kurulduğu 1980 yılından beri, ISOMAT aşama aşama yukarı yönlü bir trend sergilemiştir.
Başarımız, şirketin kurumsal felsefemizin bir yansıması olarak, stratejik şekilde seçmiş olduğu çeşitli farklı girişimlerin sonucudur.

Başarıya ulaşmamızı sağlayan,

Ortak bir vizyona ve stratejiye tutkuyla bağlı, alanında uzman ve yetenekli personeli ile insan kaynaklarını sürekli olarak arttırarak –

Bizim için, ISOMAT’ta, insanlarımız en önemli varlığımızdır. Şirketin birincil kaygısı, emniyetli ve sağlıklı çalışma koşulları temin ederek ve teknik veya eğitici seminerleri ile sürekli eğitim sunarak beceri düzeyi yüksek personeli elinde tutmaktır.

Faaliyet gösterdiğimiz her pazarın ihtiyaçları ve trendlerine cevap vererek ve inşaat sektöründeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda, düzenli yeni ürün araştırma ve geliştirmeye bağlılık ile –

Şirketimiz, son teknoloji ürünü ekipmanlar ve 5 farklı kimya laboratuarında çalışan, alanında uzman bilim insanı kadrosu ile tam örgütlenmiş ve modern bir Ar&Ge departmanına sahiptir. ISOMAT Ar&Ge departmanı her yıl çok sayıda yeni ürün yaratır. Ar&Ge departmanı, 2 ek kimya laboratuarından oluşan Kalite Kontrol departmanı ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Çalışanların uygun ve anında müşteri hizmetine ve müşteri tabanı ile daha güçlü ilişkiler kurulmasına bağlılığını teşvik eden bir kurumsal kültür oluşturarak –

Bu bağlamda, ISOMAT müşterilerinin seminerler aracılığıyla eğitilmesine ciddi şekilde odaklanırken, Teknik Destek departmanımızın uzman mühendisleri hem profesyonellere hem de bireylere hızlı ve güvenilir teknik destek sağlamaktadır.

Üretim ve ticari iştirakler kurulması ve yeni pazarların açılması suretiyle, dışa dönük bakış açısından ödün vermeyerek –

Net bir ihracat yönelimi seçmiş olan firmamız, yeni pazarlar açılmasını ve halihazırda faaliyet göstermekte olduğumuz pazarlarda gerektiği gibi var olmayı amaçlayan örgütlenmiş bir ihracat satış departmanı oluşturmuştur. Buna ek olarak, kendimize ait modern ticaret fuarı stantlarımızla, Asya kıtasından Amerika kıtasına birçok bölgede belli başlı uluslararası fuarlara katılımımızı güçlendiriyoruz. Halihazırda, ISOMAT’ın Sırbistan ve Romanya’da 2 üretim iştiraki ve Almanya, Rusya, Türkiye, Bulgaristan ve Slovenya’daki 5 ticaret iştirakine sahiptir ve dünyada 60’den fazla ülkeye de yerel dağıtımcılar vasıtıasıyla ihracat satışları gerçekleştirmektedir.

  • yeni dikey entegre ve tamamen otomatik üretim tesislerine
  • modern mekanik ekipmanlara,
  • yeni ve son teknoloji ürünü tesislerin inşaatına
  • bilişim altyapımızı (ERP, WMC, CRM, BPM, vs) sürekli modernize etmeye

yaptığımız sürekli yatırımdır.