ISOMAT, en başından beri, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik değerleri ile yönetilmektedir. ISOMAT için, KSS, sürekli kendini geliştirme için bir sıçrama tahtasıdır, çünkü verimlilik arttıkça, şirket hem insan sermayesinin hem de daha geniş anlamda toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi öngören kurumsal vizyonunu somutlaştırabilmektedir.

Burada ISOMAT’ta bizim için, insanlarımız sürekli olarak yatırım yaptığımız ve sayesinde gelişebildiğimiz en önemli varlıklarımızdır. Şirketin başlıca kaygısı, emniyetli ve sağlıklı çalışma koşulları temin ederek ve teknik veya eğitici seminerleri ile sürekli eğitim sunarak beceri düzeyi yüksek personeli elinde tutmaktır. Buna ek olarak, personelimiz KSS uygulamalarımızı müşterilerimiz ile olan ilişkilerinde de uygulayarak sürekli olarak değişen ihtiyaçlarını anlamak ve yüksek kaliteli hizmetler sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.

Çevreye gelince, ISOMAT sürdürülebilir kalkınma ve doğal çevrenin korunmasını sağlamayı amaçlayan bir politika uygulamayı amaçlamaktadır. Şirket, kullanılabilir doğal kaynakların tüketiminde kısıntıya gitmek, hava kirliliğini azaltmak ve ürünlerini üretirken enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ISO 14001’e göre onaylanmış bir Çevre Yönetim sistemi uygulamaktadır. Geri dönüşüm yönetim ve personel için bir önceliktir ve şirketin ana kurumsal politikası çerçevesinde teşvik edilir.

ISOMAT üniversitelerin düzenlediği araştırma programlarına katılarak, aynı zamanda eğitim ve kültür alanlarında sosyal faaliyet gösterirken, profesyonel eğitim alanını güçlendirmek bağlamında, şirketin tesislerine üniversite ve meslek okulu öğrencisi ziyaretçileri kabul etmektedir.

ISOMAT’ta, KSS, şirketin dinamik gelişiminin bir parçasını oluşturarak sadece ürünler ve hizmetlerin kalitesini değil aynı zamanda topluma katılım düzeyini de arttırmayı amaçlar. İnsanlarımızın yaşamının ve çevrenin iyileştirilmesi amacıyla, sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sorumluluk her zaman şirketin idaresini yönlendiren değerler olmuştur. ISOMAT için, sosyal sorumluluk, edilgen bir kavram değil daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe giden bir yol olmuştur.